Si queremos cambio no podemos seguir actuando tan miserablemente